Hopp til hovedinnhold
Ny skule

Velkommen til Stord vidaregåande skule

Stord vgs er ein framtidsretta og mangfaldig regionskule med breitt fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram. Me er knutepunktskule for spesialundervisning i Sunnhordland og tilbyr undervisning i tilrettelagte grupper. Skulen tilbyr òg utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs. Me samarbeider tett med lokalt næringsliv, og me har internasjonalt samarbeid med fleire andre skular. Stord vgs er skulen som førebur deg på framtida - FRAMTIDA LIGG OPEN.
Ha ein flott sommar!

Sommarhelsing!

Stord vidaregåande ynskjer alle ein strålande sommarferie. I løpet av ferien vil skulen vere stengt frå 08. juli - 02. august. Første skuledag etter ferien er 15. aug. Velkomen tilbake då!
Bordtennisspelar

Spissa toppidrett på Stord vgs

Elevar på høgt nivå i sin idrett, kan få spissa toppidrettsstatus som gir utvida tid til trening, tilrettelegging og oppfølging, mellom anna av Olympiatoppen. Gjelder for elevar på alle utdanningsprogram.

Aktuelle saker

28.06.2024

Nye linjer ved Stord vgs

Frå hausten av vil to nye linjer kome i gang på skulen vår. Den eine er vg2 klima, energi og miljøteknikk. Den andre er vg2 overflateteknikk.

Sandblåsing
21.05.2024

Comalapabesøk

Banda som Stord kommune har til venskapskommunen Comalapa i Guatemala er framleis sterke. Elevane her på skulen bidreg inn i dette samarbeidet ved å samle inn pengar gjennom den årelege Solidaritetsdagen. Pengar som vert brukt til utdanningsstipend f...

Sosiologi-elevar saman med to jenter frå Comalapa
24.04.2024

Punk revival av elevane på tilrettelagt opplæring.

Punk handlar om å ha den rette innstillinga og å gi litt blanke i konsekvensar og kva andre måtte meine om det ein held på med. Elevane på tilrettelagt opplæring innhar alle desse kvalitetane, og det passa difor bra at punksjangeren var utgangpunkt f...

Konsert med Tilrettelagt opplæring