Hopp til hovedinnhold
Ny skule

Velkommen til Stord vidaregåande skule

Stord vgs er ein framtidsretta og mangfaldig regionskule med breitt fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram. Me er knutepunktskule for spesialundervisning i Sunnhordland og tilbyr undervisning i tilrettelagte grupper. Skulen tilbyr òg utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs. Me samarbeider tett med lokalt næringsliv, og me har internasjonalt samarbeid med fleire andre skular. Stord vgs er skulen som førebur deg på framtida - FRAMTIDA LIGG OPEN.
open dag

Open dag 2024

Torsdag 22. februar inviterar me til open dag i skulebygga våre på Heiane og Saghaugen. Sjå mangfaldet av studieretningar elevane kan velje på Stord vidaregåande skule. Få eit innblikk i skulekvardagen til elevane, nyt konsert i konsertsalen og delta i aktivitetar.
Bordtennisspelar

Spissa toppidrett på Stord vgs

Elevar på høgt nivå i sin idrett, kan få spissa toppidrettsstatus som gir utvida tid til trening, tilrettelegging og oppfølging, mellom anna av Olympiatoppen. Gjelder for elevar på alle utdanningsprogram.

Aktuelle saker

22.02.2024

Teater Vestland med mobil-førestilling

Det er alltid kjekt når ambulerande teater tek turen innom skulen vår for å setje opp framsyningar. Nyleg kom Teater Vestland på vitjing med førestillinga @Ragnarok08.

Frå førestillinga @Ragnarok08
22.12.2023

Aktivitetsdag avslutta året 2023

Årets siste skuledag vart nytta til felles aktivitetar for alle elevar og tilsette. Dei fleste hadde meldt seg på den tradisjonelle juleturneringa i volleyball, men det var også mogleg å ta del i baking av peparkaker, gaming eller speling av brettspe...

Volleyballkamp
14.12.2023

Julegensardag og pop-up-konsert i kantina

Torsdag 14. desember var utpeikt som dagen der elevar og tilsette vart oppfordra til å ta på seg julegensar og anna julebekledning. Mange hadde følgd oppfordringa, sjølv om det nok har vore enda større oppslutning om idéen tidlegare. Som eit krydder ...

Pop-up-konsert i skulen si kantine