Hopp til hovedinnhold

Telefon: 53 45 20 00       

E-post: post.stv@vlfk.no

Avgangselevane våren 2022

Velkommen til Stord vidaregåande skule

Stord vgs er ein framtidsretta og mangfaldig regionskule med breitt fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram. Me er knutepunktskule for spesialundervisning i Sunnhordland og tilbyr undervisning i tilrettelagte grupper. Skulen tilbyr òg utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs. Me samarbeider tett med lokalt næringsliv, og me har internasjonalt samarbeid med fleire andre skular. Stord vgs er skulen som førebur deg på framtida - FRAMTIDA LIGG OPEN.

Aktuelle saker

24.02.2023

Me søkjer eksamensvakter

Stord vgs søkjer eksamensvakter for gjennomføring av eksamen for privatistar og eigne elevar. I første omgang gjeld dette perioden frå 19. mai t.o.m 2. juni 2023, men me har og behov for vakter til eksamen før jul.

24.02.2023

Vil spørje elevane om skulemat og psykisk helse

I veke 10 vil elevane ved skulen få spørsmål om å delta i to spørjeundersøkingar. Den eine handlar om skulemat og den andre om psykisk helse. Begge undersøkingane er anonyme, og det er frivillig å delta.

16.02.2023

Open dag på Saghaugen

Open dag er gjennomført med mange aktiviteter på Saghaugen. Takk til deg som tok turen og var med oss torsdag 24.2!