Avgangselevar_2_2022.jpg

Velkommen til Stord vidaregåande skule

Stord vgs er ein framtidsretta og mangfaldig regionskule med breitt fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram. Me er knutepunktskule for spesialundervisning i Sunnhordland og tilbyr undervisning i tilrettelagte grupper. Skulen tilbyr òg utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs. Me samarbeider tett med lokalt næringsliv, og me har internasjonalt samarbeid med fleire andre skular. Stord vgs er skulen som førebur deg på framtida - FRAMTIDA LIGG OPEN.

Møte for føresette til vg1-elevar på Vabakkjen

Måndag 12. september kl 17:00 vert det foreldremøte for føresette til elevar på yrkesfaglege utdanningsprogram: 1BAA, 1BAB, 1ELA, 1ELB, 1IMA, 1SRA, 1TPA, 1TPB, 1TPC. Agenda: felles informasjon i Auditoriet på Vabakkjen, deretter klassevise møte med kontaktlærar.

Møte for føresette til vg1-elevar på Saghaugen

Onsdag 14. september kl 17:00 vert det foreldremøte for føresette til elevar på vg1 studieførebuande utdanningsprogram. Klassar: 1 STA, 1 STC, 1 IDA, 1 IDB, 1 MKA, 1 MUA Agenda: - Felles informasjon i Konsertsalen på Saghaugen, deretter klassevise møte med kontaktlærar

Aktuelle saker

25.05.2022

Framtidsretta utdanning

Marcus Andreas Skålevik vart den første eleven ved Stord vidaregåande skule som fekk underteikne lærekontrakt innan det nye lærefaget IT-utviklar.

signering av lærlingkontrakt
02.05.2022

Til Stord for å arbeide med klimaendringar

Denne veka er skulen vertskap for eit Erasmus+prosjekt som involverer elevar frå fire ulike land.

Deltakarar på Erasmus+prosjektet
22.04.2022

Totalvraka bil for å fremje trafikktryggleiken

Heile skulen var nyleg samla på sportssenteret på Vikahaugane for å lære meir om korleis ein skal ferdast i trafikken på ein god måte.

Trafikkdag