Framtida ligg open

Velkommen til Stord vidaregåande skule

Stord vgs er ein framtidsretta og mangfaldig regionskule med breitt fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram. Me er knutepunktskule for spesialundervisning i Sunnhordland og tilbyr undervisning i tilrettelagte grupper. Skulen tilbyr òg utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs. Me samarbeider tett med lokalt næringsliv, og me har internasjonalt samarbeid med fleire andre skular. Stord vgs er skulen som førebur deg på framtida - FRAMTIDA LIGG OPEN.
Elev på vaksenopplæring

Vidaregåande opplæring for vaksne

Vi har ledige plasser på generell studiekompetanse for vaksne i faga matematikk, engelsk og samfunnskunnskap. Les meir på sida vår og søk snarast.
Sommarhelsing.jpg

Ein flott sommarferie til alle!

Me takkar for eit flott skuleår og ynskjer god sommar. Skulen vert stengt i veke 28, 29 og 30. Dersom du må kontakte skulen før 1. august, kan du ringje rektor. 15. august er fyrste skuledag etter sommarferien.

Aktuelle saker

25.05.2022

Framtidsretta utdanning

Marcus Andreas Skålevik vart den første eleven ved Stord vidaregåande skule som fekk underteikne lærekontrakt innan det nye lærefaget IT-utviklar.

signering av lærlingkontrakt
02.05.2022

Til Stord for å arbeide med klimaendringar

Denne veka er skulen vertskap for eit Erasmus+prosjekt som involverer elevar frå fire ulike land.

Deltakarar på Erasmus+prosjektet
22.04.2022

Totalvraka bil for å fremje trafikktryggleiken

Heile skulen var nyleg samla på sportssenteret på Vikahaugane for å lære meir om korleis ein skal ferdast i trafikken på ein god måte.

Trafikkdag