Hopp til hovedinnhold
Avgangselevane våren 2022

Velkommen til Stord vidaregåande skule

Stord vgs er ein framtidsretta og mangfaldig regionskule med breitt fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram. Me er knutepunktskule for spesialundervisning i Sunnhordland og tilbyr undervisning i tilrettelagte grupper. Skulen tilbyr òg utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs. Me samarbeider tett med lokalt næringsliv, og me har internasjonalt samarbeid med fleire andre skular. Stord vgs er skulen som førebur deg på framtida - FRAMTIDA LIGG OPEN.
Bordtennisspelar

Elevar på høgt nivå i sin idrett, kan få spissa toppidrettsstatus som gir utvida tid til trening, tilrettelegging og oppfølging, mellom anna av Olympiatoppen. Gjelder for elevar på alle utdanningsprogram.

Aktuelle saker

13.11.2023

Elevundersøkinga 2023

Elevundersøkinga er ei årlig undersøking der elevar får seie meninga si om læring og trivsel i skulen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkinga.

08.11.2023

Med fascinasjon for oppfinningar

Falturiltu-festivalen er no i gang. Elevane på Tilrettelagt opplæring nytta anledningen til å invitere forfattar Bår Stenvik til å bli bokbada i skulen sin konsertsal.

Bokbading av Bår Stenvik
01.11.2023

Elevtenesta i gang igjen med trivselsonsdagar

Førre skuleår vart det tatt initativ til å få i gang eit aktivitetstilbod i lunsjpausen. Slik oppstod Trivselsonsdagar, der elevane kan møtast i utvalde klasserom for drøs og felles aktivitet. Første november vart konseptet dratt i gang igjen for det...

Elevar som spelar Bingo