Avgangselevar_2_2022.jpg

Velkommen til Stord vidaregåande skule

Stord vgs er ein framtidsretta og mangfaldig regionskule med breitt fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram. Me er knutepunktskule for spesialundervisning i Sunnhordland og tilbyr undervisning i tilrettelagte grupper. Skulen tilbyr òg utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs. Me samarbeider tett med lokalt næringsliv, og me har internasjonalt samarbeid med fleire andre skular. Stord vgs er skulen som førebur deg på framtida - FRAMTIDA LIGG OPEN.

Oppstart 15. august

Me ønskjer deg velkommen til første skuledag på Stord vidaregåande skule måndag 15.08.22! Elevmentorane våre møter deg på skuleplassen, og hjelper deg å finna fram. Trykk på lenkja under for å sjå kvar og når du skal møte opp.

Aktuelle saker

25.05.2022

Framtidsretta utdanning

Marcus Andreas Skålevik vart den første eleven ved Stord vidaregåande skule som fekk underteikne lærekontrakt innan det nye lærefaget IT-utviklar.

signering av lærlingkontrakt
02.05.2022

Til Stord for å arbeide med klimaendringar

Denne veka er skulen vertskap for eit Erasmus+prosjekt som involverer elevar frå fire ulike land.

Deltakarar på Erasmus+prosjektet
22.04.2022

Totalvraka bil for å fremje trafikktryggleiken

Heile skulen var nyleg samla på sportssenteret på Vikahaugane for å lære meir om korleis ein skal ferdast i trafikken på ein god måte.

Trafikkdag