Avgangselevar_2_2022.jpg

Velkommen til Stord vidaregåande skule

Stord vgs er ein framtidsretta og mangfaldig regionskule med breitt fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram. Me er knutepunktskule for spesialundervisning i Sunnhordland og tilbyr undervisning i tilrettelagte grupper. Skulen tilbyr òg utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs. Me samarbeider tett med lokalt næringsliv, og me har internasjonalt samarbeid med fleire andre skular. Stord vgs er skulen som førebur deg på framtida - FRAMTIDA LIGG OPEN.

Elevundersøkinga blir gjennomført første veka i desember

Elevundersøkinga gjev elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Foreldre og føresette vil finne meir informasjon om elevundersøkinga ved å klikke på lenka under.

Aktuelle saker

09.11.2022

Forfattar Terje Torkildsen vart bokbada

Elevane på Meistring og utvikling hadde invitert årets festilvalforfattar på Falturiltu til å bli bokbada. På scenen i skulen sin konsertsal var det rigga til med litterær salong og alle som var interessert kunne stikke innom for å høyre på. Torklids...

Terje Torkildsen
21.10.2022

På filmfestival i Bergen

På opningsdagen til årets utgåve av Bergen filmfestival hadde vg1-elevane på musikk og på media, saman med vg3-elevane på media, tatt turen opp for å sjå dokumentarfilmprogrammet som festivalen hadde laga til for dei videregående skulane.

07.10.2022

Vg3-elevar med fotoutstilling på museet

I samarbeid med Sunnhordland museum stiller elevane på medium og kommunikasjon vg3 no ut eigne fotografi i museet sitt hovudbygg. På opninga av utstillinga fekk publikum sjå ei imponerande samling kreative og stemningsfulle bilete.

MK3-elevar med fotoutstililng