Hopp til hovedinnhold

Telefon: 53 45 20 00       

E-post: post.stv@vlfk.no

Avgangselevane våren 2022

Velkommen til Stord vidaregåande skule

Stord vgs er ein framtidsretta og mangfaldig regionskule med breitt fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram. Me er knutepunktskule for spesialundervisning i Sunnhordland og tilbyr undervisning i tilrettelagte grupper. Skulen tilbyr òg utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs. Me samarbeider tett med lokalt næringsliv, og me har internasjonalt samarbeid med fleire andre skular. Stord vgs er skulen som førebur deg på framtida - FRAMTIDA LIGG OPEN.

Informasjonsmøte for føresette til vg1-elevar

Måndag 18. sept. vert det informasjonsmøte for føresette til vg1-elevar på Heiane. Møtet finn stad kl. 17.00 på Ringvegen 24. For føresette til vg1-elevar som går på Saghaugen 3 vert det informasjonsmøte onsdag 20. sept. kl. 17.00.

Aktuelle saker

06.09.2023

Klar vinnar etter skulevalet

Måndag 4. og tirsdag 5. september vart skulevalet gjennomført på Saghaugen og på Heiane. 89% av elevane på skulen valde å avgi stemma si. Framstegspartiet enda med å bli den klare vinnaren med 27% av stemmene, medan Arbeidarpartiet vart nest størst m...

30.08.2023

Engasjert valdebatt

Representantar frå åtte av ungdomspartia stilte til debatten som alle elevane kunne få med seg i idrettshallen på Vikahaugane.

Panelet som stilte til valdebatt
17.08.2023

Skulestart for skulåret 23/24

På den første skuledagen etter sommarferien var det felles samling for alle elevar og lærarar i idrettshallen på Vikahaugane. Blant dei nye vg1-elevane herska det nok ein litt nervøs og spent stemning, medan følelsane hjå vg2- og vg3-elevane truleg v...

Samling i idrettshallen på Vikahaugane