Hopp til hovedinnhold
Ny skule

Velkommen til Stord vidaregåande skule

Stord vgs er ein framtidsretta og mangfaldig regionskule med breitt fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram. Me er knutepunktskule for spesialundervisning i Sunnhordland og tilbyr undervisning i tilrettelagte grupper. Skulen tilbyr òg utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs. Me samarbeider tett med lokalt næringsliv, og me har internasjonalt samarbeid med fleire andre skular. Stord vgs er skulen som førebur deg på framtida - FRAMTIDA LIGG OPEN.
Høyringsmøte måndag 15. april klokka 18.00

Høyringsmøte om ny tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Vestland

Framlegget inneheld store strukturelle endringar for heile Sunnhordlandsregionen, og alle ungdommar i regionen. Måndag 15. april klokka 18.00 er det høyringsmøte for region Sunnhordland på Stord vidaregåande skule. Her er det ope for å komme med innspel og ha dialog om høyringsforslaget.
Bordtennisspelar

Spissa toppidrett på Stord vgs

Elevar på høgt nivå i sin idrett, kan få spissa toppidrettsstatus som gir utvida tid til trening, tilrettelegging og oppfølging, mellom anna av Olympiatoppen. Gjelder for elevar på alle utdanningsprogram.

Aktuelle saker

24.04.2024

Punk revival av elevane på tilrettelagt opplæring.

Punk handlar om å ha den rette innstillinga og å gi litt blanke i konsekvensar og kva andre måtte meine om det ein held på med. Elevane på tilrettelagt opplæring innhar alle desse kvalitetane, og det passa difor bra at punksjangeren var utgangpunkt f...

Konsert med Tilrettelagt opplæring
03.04.2024

Engasjerande om astrofysikk

Korleis blir stjerner danna og finst det liv på Mars? Dette var berre nokre av temaa som astrofysikar Knut Jørgen Røed Ødegaard tok opp då han vitja skulen vår.

Knut Jørgen Røed Ødegård
15.03.2024

Vellukka samarbeidsmøte om lærekandidatordninga

Fredag 15. mars var 90 representantar frå skulane, rettleiingstenesta, NAV, bedriftar og grunnskulane i Sunnhordland samla på Stord hotell. Lærekandidatordninga stod i fokus. Rettlellingstenesta, Stord vgs og fleire bedrifter informerte om ordninga,...

Skulen informerer om lærekandidatordninga