Hopp til hovedinnhold
Ny skule

Velkommen til Stord vidaregåande skule

Stord vgs er ein framtidsretta og mangfaldig regionskule med breitt fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram. Me er knutepunktskule for spesialundervisning i Sunnhordland og tilbyr undervisning i tilrettelagte grupper. Skulen tilbyr òg utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs. Me samarbeider tett med lokalt næringsliv, og me har internasjonalt samarbeid med fleire andre skular. Stord vgs er skulen som førebur deg på framtida - FRAMTIDA LIGG OPEN.
Saghaugen skule

Trafikkdag 31. mai

Førstkomande fredag, 31.05., skal heile skulen ta del i Trafikkdag 2024. Etter oppmøte i klassane, skal elevane samlast i idrettshallen på Vikahaugane for den offisielle opninga av trafikkdagen. Litt seinare skal elevane rullere mellom ulike postar der dei får vite meir om trafikktryggleik.
Bordtennisspelar

Spissa toppidrett på Stord vgs

Elevar på høgt nivå i sin idrett, kan få spissa toppidrettsstatus som gir utvida tid til trening, tilrettelegging og oppfølging, mellom anna av Olympiatoppen. Gjelder for elevar på alle utdanningsprogram.

Aktuelle saker

21.05.2024

Comalapabesøk

Banda som Stord kommune har til venskapskommunen Comalapa i Guatemala er framleis sterke. Elevane her på skulen bidreg inn i dette samarbeidet ved å samle inn pengar gjennom den årelege Solidaritetsdagen. Pengar som vert brukt til utdanningsstipend f...

Sosiologi-elevar saman med to jenter frå Comalapa
24.04.2024

Punk revival av elevane på tilrettelagt opplæring.

Punk handlar om å ha den rette innstillinga og å gi litt blanke i konsekvensar og kva andre måtte meine om det ein held på med. Elevane på tilrettelagt opplæring innhar alle desse kvalitetane, og det passa difor bra at punksjangeren var utgangpunkt f...

Konsert med Tilrettelagt opplæring
03.04.2024

Engasjerande om astrofysikk

Korleis blir stjerner danna og finst det liv på Mars? Dette var berre nokre av temaa som astrofysikar Knut Jørgen Røed Ødegaard tok opp då han vitja skulen vår.

Knut Jørgen Røed Ødegård