Framtida ligg open

Velkommen til Stord vidaregåande skule

Stord vgs er ein framtidsretta og mangfaldig regionskule med breitt fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram. Me er knutepunktskule for spesialundervisning i Sunnhordland og tilbyr undervisning i tilrettelagte grupper. Skulen tilbyr òg utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs. Me samarbeider tett med lokalt næringsliv, og me har internasjonalt samarbeid med fleire andre skular. Stord vgs er skulen som førebur deg på framtida - FRAMTIDA LIGG OPEN.
Elev på vaksenopplæring

Vidaregåande opplæring for vaksne

Er du vaksen og ønsker å fullføre vidaregåande opplæring? Me tilbyr opplæring for vaksne innan helsefag, bygg- og anleggsfag og generell studiekompetanse. Me har framleis plass på fleire fag.

Utvekslingselevar knytt til Erasmus+

Den første veka i mai vil skulen vår få besøk av elevar frå Frankrike, Hellas og Finland. Elevane kjem hit som del av eit Erasmus+prosjekt, som også nokre av våre elevar tek del i. Ta godt i mot dei utanlandske elevane.

Aktuelle saker

25.05.2022

Framtidsretta utdanning

Marcus Andreas Skålevik vart den første eleven ved Stord vidaregåande skule som fekk underteikne lærekontrakt innan det nye lærefaget IT-utviklar.

signering av lærlingkontrakt
02.05.2022

Til Stord for å arbeide med klimaendringar

Denne veka er skulen vertskap for eit Erasmus+prosjekt som involverer elevar frå fire ulike land.

Deltakarar på Erasmus+prosjektet
22.04.2022

Totalvraka bil for å fremje trafikktryggleiken

Heile skulen var nyleg samla på sportssenteret på Vikahaugane for å lære meir om korleis ein skal ferdast i trafikken på ein god måte.

Trafikkdag