Avgangselevane våren 2022

Velkommen til Stord vidaregåande skule

Stord vgs er ein framtidsretta og mangfaldig regionskule med breitt fagtilbod. Me tilbyr ei rekkje yrkesfaglege- og studieførebuande utdanningsprogram. Me er knutepunktskule for spesialundervisning i Sunnhordland og tilbyr undervisning i tilrettelagte grupper. Skulen tilbyr òg utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs. Me samarbeider tett med lokalt næringsliv, og me har internasjonalt samarbeid med fleire andre skular. Stord vgs er skulen som førebur deg på framtida - FRAMTIDA LIGG OPEN.

Undervisningsevaluering

Snart skal elevane gjennomføre ei evaluering av undervisninga til lærarane. Nokre elevar vil kome til å evaluere undervisninga i fleire fag, medan andre elevar berre evaluerer i eitt fag eller i ingen. Du kan lese meir om gjennomføringa av undervinsingsevalueringa ved å klikke på lenka under.

Aktuelle saker

27.01.2023

Spissa toppidrett

Elevar på høgt nivå i sin idrett, kan få spissa toppidrettsstatus. På dette viset kan ein få utvida tid til trening, tilrettelegging og oppfølging, bl.a. av Olympiatoppen. Dette gjeld for alle utdanningsprogram

Bordtennisspelar
20.12.2022

Nytt Vg2 tilbod ved Stord vgs

Stord vgs får ei kombinasjonsgruppe Vg2 Overflateteknikk og Vg2, Klima energi og miljø (KEM).

09.11.2022

Forfattar Terje Torkildsen vart bokbada

Elevane på Meistring og utvikling hadde invitert årets festilvalforfattar på Falturiltu til å bli bokbada. På scenen i skulen sin konsertsal var det rigga til med litterær salong og alle som var interessert kunne stikke innom for å høyre på. Torklids...

Terje Torkildsen