Hopp til hovedinnhold

Tilrettelagt opplæring

Elev som nyttar læringsprogram på Ipad

Vi tilbyr tilrettelagt opplæring for elevar som har behov for det. Opplæringa er knytt opp mot eit utdanningsprogram og tar utgangspunkt i dei faga, eller delar av faga, som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Tilrettelagte grupper på Stord vgs er knytt opp til alle skulen sine utdanningsprogram i form av kvardagslivstrening, arbeidstrening og yrkesfagleg grunnutdanning.

Stord vgs er knutepunktskule for elevar som treng tilrettelegging i form av kvardagslivstrening.

Søknadsfristen er 1. februar.