Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til alle elevane på skulen. Du kan sjølv gå til helsesjukepleiar om du har spørsmål eller treng nokon å snakke med. Skulen har òg tilbod om psykolog.

Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar er Iselin L. Amundsen. Telefonnummeret hennar er 912 46 661, og ho vil vere tilgjengeleg for elevar på desse dagane:

 • Måndag og tysdag: Saghaugen.
 • Onsdag og torsdag: Vabakkjen.

 

Skulepsykolog

Skulepsykolog er Hanna Sinnes. Hanna er tilgjengeleg på torsdagar frå kl 8-15. For å bestille time hjå Hanna kan du sende SMS til 99 20 18 91. Skriv i meldinga om du høyrer til på Vabakkjen eller Saghaugen. Hanna vil då setje deg opp til ein time.

Her er noko av det du kan ta opp i samtalen med Hanna:

 • Søvn, fysisk aktivitet, kosthald, tobakk, rusmiddel
 • Kroppslege plager, spørsmål om helsa di
 • Psykiske vanskar, depresjon, angst, sinne
 • Konsentrasjonsvanskar, lærevanskar
 • Spørsmål om seksualitet og prevensjon
 • Vanskelege forhold til mat og eting, vektproblem
 • Vanskelege heimeforhold, uro for nokon i familien
 • Rusmiddelbruk hos deg sjølv eller nokon du kjenner
 • Utsett for (eller vitne til) vald eller overgrep