Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til alle elevane på skulen. Du kan sjølv gå til helsesjukepleiar om du har spørsmål eller treng nokon å snakke med.

Helsesjukepleiar

Saghaugen

Helsesjukepleiar på Saghaugen er Iselin L. Amundsen. Ho har mobilnummer 912 46 661. Ho er tilgjengeleg for elevar tysdagar og torsdagar 08-15. Kontoret hennar finn du på rom C314.

Heiane

Helsesjukepleiar på Heiane er Sunniva Hovland Sande. Ho er tilgjengeleg for elevar tysdagar og onsdagar på rom 106a i førsteetasje i Ringvegen 24. Ho kan kontaktast for avtale på telefon 456 59 860 eller du kan møta opp på kontoret.

Her er døme på noko av det du kan ta opp i samtalen med helsesjukepleiar:

  • Søvn, fysisk aktivitet, kosthald, tobakk, rusmiddel
  • Kroppslege plager, spørsmål om helsa di
  • Psykiske vanskar, depresjon, angst, sinne
  • Konsentrasjonsvanskar, lærevanskar
  • Spørsmål om seksualitet og prevensjon
  • Vanskelege forhold til mat og eting, vektproblem
  • Vanskelege heimeforhold, uro for nokon i familien
  • Rusmiddelbruk hos deg sjølv eller nokon du kjenner
  • Utsett for (eller vitne til) vald eller overgrep