Hopp til hovedinnhold

Om oss

Elevar i foajeen på skulen

Kontakt oss

Telefon 53 45 20 00

  • Besøksadresse Saghaugen: Saghaugen 3, 5411 Stord
  • Besøksadresse Heiane: Ringvegen 24, 5412 Stord
  • Postadresse: Postboks 1243, 5406 Stord

Ekspedisjonane på Saghaugen og Heiane er opne 08:00-15:00 måndag til fredag.

Stord vidaregåande skule har eit breitt utdanningstilbod innanfor studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram. Skulen tilbyr òg vidaregåande utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs.

Me har om lag 800 elevar og nær 170 tilsette. Skulen er lokalisert på Saghaugen og på Heiane.

Hovudadministrasjonen held til på Saghaugen. Her finn du dei studieførebuande utdanningsprogramma, avdeling for tilrettelagt opplæring, og utdanning for vaksne. 

Her kan du prøve ein virtuell tur rundt i skulen sine lokale på Saghaugen.

Heiane og Modulbygg på Saghaugen finn du dei yrkesfaglege utdanningsprogramma våre.

Lokala på Vabakkjen er ikkje i bruk før den nye skulen er ferdig i 2025.

 

Tilgjenge

Nedanfor kan du finne informasjon om tilgjenge på dei ulike bygga.

Følg lenka til Bygg for alle.

Saghaugen

Hovudinngang og teoribygg