Om oss

Gruppe med elevar i sittegruppe.

Stord vidaregåande skule har eit breitt utdanningstilbod innanfor studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram. Skulen tilbyr òg vidaregåande utdanning til vaksne, og me samarbeider med NAV om gjennomføring av ulike AMO-kurs.

Me har om lag 800 elevar og nær 170 tilsette. Skulen er lokalisert på Saghaugen og på Vabakkjen. I tillegg har me kurslokale på Heiane.

Hovudadministrasjonen held til på Saghaugen. Her finn du dei studieførebuande utdanningsprogramma, avdeling for tilrettelagt opplæring og utdanning for vaksne.

Vabakkjen finn du dei yrkesfaglege utdanningsprogramma våre.

Kontakt oss

Skulen sin administrasjon er tilgjengeleg måndag til fredag frå 08:00 til 15:00.

Du kan kontakte oss på telefon 53 45 20 00 eller e-post: post.stv@vlfk.no.

 

Ekspedisjonen på Saghaugen er open 08:00-15:00 måndag til fredag.

Besøksadressa: Saghaugen 3, 5411 Stord

Postadresse: Postboks 1243, 5406 Stord

 

Ekspedisjonen på Vabakkjen er open 08:00-15:00 måndag til torsdag.

Besøksadresse: Vikastemmo 35, 5411 Stord

 

Stord opplæringssenter har adresse: Ringvegen 24, 5412 Heiane

 

Tilgjenge

Nedanfor kan du finne informasjon om tilgjenge på dei ulike bygga. Følg lenka til Bygg for alle.

Vabakkjen

Teoriblokk

Verkstadhall 1

Verkstadhall 2

Verkstadhall 3

Saghaugen

Hovudinngang og teoribygg