Innføringskurs for minoritetsspråklege

Gruppe med elevar i sittegruppe.

Skal du ta vidaregåande utdanning, men må bli betre i norsk først? Då kan innføringskurs for minoritetsspråklege vere eit alternativ for deg. I kurset lærer du norsk og andre fag som gjer det lettare å starte på vidaregåande skule året etter. Kurset gir ingen formell kompetanse utover dette.

For deg som kan lite norsk

Målet med innføringsklassane er at det skal vere lettere å klare Vg1. Då kan du enten gå til yrkesfag eller ta studieførebuande.

Dei faga du vil ha i innføringsklassen er:

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • naturfag
  • samfunnskunnskap
  • kroppsøving.

 

På slutten av året vil du få ei vurdering i desse faga. Vurderinga er uformell (Du får ikkje karakterar/vitnemål).

Du vil få karakter i orden og oppførsel. 

Kven kan søke

Du må ha fylt 16 år
Du må ha fullført grunnskole i heimlandet

Korleis søker du?

Du søker via eit eige skjema på fylket sine sider

I skjemaet kan du melda frå om at du vil gå på eit nnføringskurs nær der du bur, og skriva Stord vidaregåande skule i feltet for «Annan relevant informasjon».