Hopp til hovedinnhold

Innføringskurs for minoritetsspråklege

Gruppe elevar som sit i foajeen på skulen

Skal du ta vidaregåande utdanning, men må bli betre i norsk først? Då kan innføringskurs for minoritetsspråklege vere eit alternativ for deg. I kurset lærer du norsk og andre fag som gjer det lettare å starte på vidaregåande skule året etter. Kurset gir ingen formell kompetanse utover dette.

Gode kunnskapar i norsk språk og kultur er føresetnader for å lykkast i vidaregåande opplæring. Har du nådd nivået B1 i norsk vil du ha godt grunnlag språkleg sett for å meistre undervisninga. Som elev i innføringsklasse får du prøve ulike metodar og strategiar for å lære, og du lærer deg studieteknikk. Du kan gå eit eller fleire år i innføringsklasse. Målet er at du skal bli klar for vg1 i vidaregåande skule. 

Er du nyleg komen til Norge, og treng kunnskapar i norsk tilrår vi deg å søkje innføringskurset før du søkjer deg inn på Vg1.  Innføringskurset varer i eitt skuleår. 

Fag på innføringskurset er:

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • naturfag
  • samfunnskunnskap
  • kroppsøving

 

Kven kan søkje

Du må ha fylt 16 år, ha lovleg opphald i Norge, og ha fullført grunnskleopplæring eller tilsvarande.

 

Lokale

Kurset vert halde i skulen sine lokale på Saghaugen

Korleis søker du?

Du søker via eit eige skjema på fylket sine sider

I skjemaet kan du melda frå om at du vil gå på eit nnføringskurs nær der du bur, og skriva Stord vidaregåande skule i feltet for «Annan relevant informasjon».