Hopp til hovedinnhold

Spissa toppidrett

Bordtennisspelar

Elevar på høgt nivå i sin idrett, kan få spissa toppidrettsstatus. På dette viset kan ein få utvida tid til trening, tilrettelegging og oppfølging, bl.a. av Olympiatoppen. Dette gjeld for alle utdanningsprogram

På Stord vgs har me tru på ein helheitleg utvikling. Spissa toppidrett legg til rette for at du kan kombinere utdanning og idrettsleg satsing på høgt nivå for å nå måla dine. Det tek tid å nå toppen, derfor er det no mogleg å få meir tid til trening og mulighetar for å delta på konkurranser og samlinger, samstundes som du får oppfølging på det skulefaglege.

Om du får spissa idrettsstatus, vil du få tilgang på gode treningsfasalitetar og oppfølging som sikrar ein god kontroll på totalbelastninga.

Du får også tilgang på Olympiatoppen sine fagpersonar, bla innan kraft/styrke, testing, ernæring og mental trening.

Me har fokus på eit tett samarbeid mellom utøvar, klubb, landslagstrenar, Olympiatoppen og skule.

www.spissettoppidrett.no