Rådgjevarane våre

Lurer du på kva du vil bli? Tenkjer du på framtida? Har du spørsmål om utdanning og yrke? Har du eit konkret problem på skulen eller heime? Eller treng du berre nokon å snakke med? Då kan du ta kontakt med rådgjevarane våre.

Cecilie Berger

Sosialpedagogisk rådgjevar på Saghaugen
Cecilie.jpg

Gunnhild Vatne Ersland

Karriererådgjevar på Saghaugen
Gunnhild.jpg

Hermod Kirkeli

Sosialpedagogisk rådgjevar på Vabakkjen
Hermod1.JPG

Frode Fjellanger

Karriererådgjevar på Vabakkjen
Frode212.jpg

Silvia Vassnes

Sosialpedagogisk rådgjevar på Vabakkjen
Silvia