Vaksenopplæring

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Opplæringstilbod

Vi tilbyr opplæring i helserbeidarfag og generell studiekompetanse for vaksne skuleåret 2022-23. Opplæringstilbod for skuleåret 2023-24 kjem på denne sida når det er klart.

Vg3 Helsefagarbeidar / kveld

Onsdag 7. september klokka 16.00 - 20.30 starta vi opplæring i Vg3 helsefagarbeidar. Undervisninga blir onsdag ettermiddag og rettar seg mot vaksne med praksis frå yrket. Ta kontakt med rettleiingstenesta dersom du har spørsmål om inntak til denne opplæringa. Kontaktinformasjon nedst på denne sida.

Kontakt vaksenopplæringa

Dersom du har spørsmål til vaksenopplæringa kan du kontakte oss via denne epost-adressa

vo.stv@vlfk.no

Her kjem praktisk informasjon om vidaregåande opplæring for vaksne ved Stord vgs.

Brukar-ID

Vi ønsker og at alle første dag skal få registrere seg med brukar-ID for å få tilgang til timeplan og læringsverktøy på skulen. Til dette trenger du pc eller mobil.

Må ha eigen pc

Alle som tar vidaregåande opplæring må ha bærbar pc. Du kan bruke eigen pc eller kjøpe subsidiert pc gjennom innkjøpsordninga i Vestland fylkeskommune. Ordninga trer i kraft etter at du møter første skuledag.

Datamaskin og anna

Har du problem med datamaskin eller andre digitale ting kan du få hjelp hos ikt-konsulentane. Du kan og ta kontakt dersom du har bestilt elev-pc, men ikkje fått. Du kan legge igjen ei melding på

Elevhjelp.vlfk.no

Dersom det hastar kan du ringe 53452075

Lærebøker

Du treng ikkje å kjøpa bøker når du er deltakar på våre kurs. Du får låna dei gratis gjennom skulebiblioteket. Nye elevar må signere ein elektronisk lånekontrakt for å låne bøker gjennom skulen. Til dette treng du MinID (til døme BankID på mobil eller liknande). Se bruksanvisning.

Lenke til elektronisk lånekontrakt

Slik kan du signere lånekontrakt (bruksanvisning)

Lånekassen

Du har sjølv ansvar for å søkja til Lånekassen. Skulen må bekrefta at du har møtt til skulestart.

VIKTIG: Hugs å skrive Stord vgs, og ikkje Stord Vaksenopplæring. Informasjon om lån og stipend for vaksne i Lånekassen.

Timeplan og pålogging i VIS (Visma in School)

Skulen bruker eit nytt administrativt system. Her kan du mellom anna finne

 • timeplan
 • karakterar

Pålogging til VIS (Visma in School)

Eksamen

Les meir om standpunkt og eksamen på heimesida til Vestland fylkeskommune.

Som deltakar hos oss får du gratis eksamen.

For minoritetsspråklege

All undervisning er på norsk. Du må forstå norsk, og kunne lese, skrive og snakke norsk for å følge undervisninga. Me tilrår at du har nivå B1 før du startar.

Er du minoritetsspråkleg blir du kalla inn til språktest før inntak.

Les meir om språktest for minoritetsspråklege

Opphaldsløyve

Det er eit krav at du sender kopi av opphaldsløyve som har varigheit minst like lenge som kurset du ynskjer å delta på.

Informasjon ved oppstart

Brukar-ID

Vi ønsker og at alle første dag skal få registrere seg med brukar-ID for å få tilgang til timeplan og læringsverktøy på skulen. Til dette trenger du pc eller mobil.

Må ha eigen pc

Alle som tar vidaregåande opplæring må ha bærbar pc. Du kan bruke eigen pc eller kjøpe subsidiert pc gjennom innkjøpsordninga i Vestland fylkeskommune. Ordninga trer i kraft etter at du møter første skuledag. Har du bestilt pc, men ikkje fått den kan du sende melding til Elevhjelp.vlfk.no

Lærebøker og lånekontrakt

Lærebøker får du låne gratis på skulebiblioteket. Dersom du er ny deltakar er det lurt å signere lånekontrakt før du møter første dag. Då treng du MinID, BankID, BankID på mobil eller liknande. Her kan du signere elektronisk lånekontrakt.

Slik kan du signere elektronisk lånekontrakt (bruksanvisning)

Kvitteringa som du får på e-post etter å ha signert kontrakten skal visast til bibliotekaren før du får låne bøker.

Opplæringstilbod på Stord skuleåret 2022-23

Me tilbyr bygg- og anleggsteknikk for vaksne i kombinert klasse med ungdom.

 • Oppstart: 15. august 2022
 • Tid og varigheit: 5 dagar i veka klokka 8.00 - 15.00
 • Varigheit: Eitt år

Etter Vg1 kan du fortsette til Vg2 tømrar.  Etter fullført Vg2 kan du søke læreplass i 2 år og ta sveinebrev som tømrar.

Det er og mogleg å finne løysingar for å ta andre fagbrev innan bygg- og anleggsfag. Snakk med rettleiingstenesta om dette.

Les meir om opplæring i Bygg- og anleggsteknikk.

Me tilbyr opplæring i helse- og oppvekstfag Vg1 for vaksne. Du får opplæring i programfaga, men og fellesfaga. Opplæringa startar måndag 22. august. Du må møte på skulen 3-4 dagar i veka. Den femte dagen kan du bruke til skaffe deg yrkeserfaring innan helse- og oppvekstfag som er naudsynt for å godkjenne faget yrkesfagleg fordjuping (YFF). Du kan få godkjent praksis frå eigen jobb dersom den er relevant for faget.

Etter fullført Vg1 kan du søke vidare på helsearbeidarfag Vg2. Deretter kan du søke læreplass i 2 år for å ta fagbrev som helsefagarbeidar.

Tid og stad

 • Start: 22. august 2022. 
 • Stad: Stord vgs Saghaugen (Eventuelt Vabbakjen)
 • Tid: Klokka 8 til 15.00 måndag, onsdag  torsdag og nokre fredagar.

Programfaga
 • Helsefremmande arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesliv i helsearbeidarfag
Fellesfaga
 • Naturfag
 • Matematikk 1-py
 • Engelsk
Krav til praksis i faget

Du treng godkjenning av faget yrkesfagleg fordjuping for å få godkjent opplæringa og søke læreplass i faget. Då treng du relevant yrkeserfaring i helse- og oppvekstfag. Kravet på Vg1 er 210 timer dersom du skal få faget godkjent som privatist. På Vg2 er kravet 316 timer. Du kan bruke tidlegare praksis eller skaffe praksis undervegs i utdanninga.

Les meir om krav til yrkesfagleg fordjuping her.

Språktest

All undervisning er på norsk og me tilrår nivå B1 før du startar. Er du minoritetsspråkleg vil vi kalle deg inn til språktest før du får plass.

Spør oss

Dersom du har spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne kan du kontakte oss på e-post

Du kan og ta kontakt med rettleiingstensta i Vestland Sør

​Me tilbyr opplæring i helse- og oppvekstfag over 3-4 dagar i veka, måndag, onsdag, torsdag og nokre fredagar. Etter Vg1 kan du ta Vg2 helsearbeidarfag. Deretter kan du gå to år i lære for å ta fagbrev som helsefagarbeidar.

Undervising

 • Oppstart: Tysdag 23. august 2022 klokka 8.00.
 • Omfang: 3-4 dagar i veka på skulen over eitt år
 • Tid: Klokka 8.00 - 15.30
 • Stad: Saghaugen / Vabakkjen, Stord vgs
 • Undervisning er planlagt tysdag, onsdag, torsdag og nokre fredagar.

Me tek atterhald om endringar.

Programfag
 • Helsefremmande arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesliv i helsearbeidarfag
Fellesfag
 • Norsk
 • Samfunnsfag

I tillegg må du ha 316 timer relevant praksis for å få godkjent yrkesfagleg fordjuping (YFF) på Vg2.

Krav til praksis i faget (YFF)

Du treng godkjenning av faget yrkesfagleg fordjuping for å få godkjent opplæringa og søke læreplass i faget. Då treng du relevant yrkeserfaring i helse- og oppvekstfag. Kravet på Vg2 er 316 timer med relevant praksis dersom du skal få faget godkjent som privatist. Relevans blir vurdert i forhold til læreplan på Vg3. Du kan bruke tidlegare praksis eller skaffe praksis undervegs i utdanninga. På Vg1 er kravet 210 timer for å få godkjent YFF.

Les meir om krav til yrkesfagleg fordjuping her.

Språktest

All undervisning er på norsk og me tilrår nivå B1 før du startar. Er du minoritetsspråkleg vil vi kalle deg inn til språktest før du får plass.

Opplæring ein dag i veka

Oppdatering: Det er mange som har søkt om å få opplæring ein dag i veka og ta fagbrev som praksiskandidat. Vi jobbar no for å få på plass eit eige tilbod om dette skuleåret 2022-23. (oppdatert 16.06.2022)

Jobbar du innan helse og har 3 års erfaring i yrket (4000 timer) eller meir og vil ta fagbrev som praksiskandidat? Me har nokre plassar på Vg2 til deg.
I dette tilbodet får du opplæring i helsearbeidarfaget ein dag i veka i eitt år. Opplæringa legg til rette for å ta teorieksamen på VG3 nivå, som du treng for å melde seg opp til fagprøve. Søk i vigo.no og skriv i kommentarfeltet "Ønsker opplæring ein dag i veka". Undervisning og eksamen er på norsk, og du må rekne med ein del sjølvstudium.

Spør oss

Dersom du har spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne kan du kontakte oss på e-post

Du kan og ta kontakt med rettleiingstensta i Vestland Sør

Me tilbyr gratis opplæring i faga du treng for generell studiekompetanse for å ta studiekompetanse etter 23/5 regelen. Me tilbyr generell studiekompetanse over to år.

Skuleåret 2022-23

1.år - Tysdagar og torsdagar + nokre fredagar. Oppstart 23. august.

 • Matematikk 1p og 2p
 • Engelsk (Utsett grunna låg søking*)
 • Samfunnskunnskap (Utsett grunna låg søking*)
  * Søkarar som har fått plass vil få tilbod om andre fag.

2. år - to vekedagar + nokre fredagar. Oppstart 22. august.

 • Historie **
 • Naturfag **
 • Norsk **

** Det er avgrensa plass på faget.

Informasjon om undervisningsdagar kjem når timeplanen er klar.

Oppstart i august

Undervisninga startar i veke 34.

Måndag 22. august startar vi med faga norsk, naturfag og historie. Dette gjeld deg som går 2. år på generell studiekomeptanse.

Tysdag 23. august startar vi med faga engelsk, matematikk og samfunnskunnskap. Dette gjeld for deg som tar første år på generell studiekompetanse.

Omfang: Kvart fag går over eitt år på to ulike vekedagar og nokre fredagar i eitt år.
Stad: Stord vgs Saghaugen / Vabakkjen
Tid: 8.00 - 15.30 
Me tek atterhald om endringar.

Me tilbyr generell studiekompetanse over to år, noko som gir redusert studiebelasting. Kvart studiekompetansefagfag kan gå over 1-3 dagar avhengig av timetal.

Dersom du likevel vil søke om å ta alle faga på eitt år må du rekne med full studiebelasting 5 dagar i veka.

Språktest

All undervisning er på norsk og me tilrår nivå B1 før du startar. Er du minoritetsspråkleg vil vi kalle deg inn til språktest før du får plass.

Spør oss

Dersom du har spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne kan du kontakte oss på e-post

Du kan og ta kontakt med rettleiingstensta i Vestland Sør

Me tilbyr opplæring i tømrarfag, vg2, for vaksne i kombinert klasse med vaksne og ungdom.

 • Oppstart: 15. august 2022
 • Tid og varigheit: 5 dagar i veka klokka 8.00 - 15.00
 • Varigheit: Eitt år

Etter fullført Vg2 kan du søke læreplass i 2 år og ta sveinebrev som tømrar.

Les meir om opplæring i Bygg- og anleggsteknikk.

Jobbar du innan helse og har 3 års erfaring i yrket (4000 timer) eller meir og vil ta fagbrev som praksiskandidat?

Me startar eige kurs for deg hausten 2022. Kurset startar i september og varar til mai. Det blir avslutta med ein teoretisk privatiseksamen på Vg3-nivå.

 • Stad: Stord vgs
 • Tid: Ein dag i veka på kveld, 16.00 - 20.30
 • Varigheit: September til mai

I dette tilbodet får du opplæring i helsearbeidarfaget ein dag i veka i eitt år. Opplæringa legg til rette for å ta teorieksamen på VG3 nivå, som du treng for å melde seg opp til fagprøve. Med godkjent eksamen og godkjend praksis (inntill 5 år i full stilling) kan du melde deg opp og ta fagbrev som helsefagarbeidar.

Søk i vigo.no og skriv i kommentarfeltet "Ønsker opplæring ein dag i veka". Undervisning og eksamen er på norsk, og du må rekne med ein del sjølvstudium.

Kontakt rettleiingstenesta

Dersom du bur i Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes eller Ullensvang kan du kontakte Rettleiingstenesta i Vestland Sør.Kontakt via epost eller telefon - Vestland fylkeskommune

Du kan og kontakte skulen eller rettleiingstenesta ved å bruke e-posten vo.stv@vlfk.no

Fleire opplæringstilbod for vaksne

Alle opplæringstilbod for vaksne i Vestland fylkeskommune

Her kan du søke

Du kan søke via søkemotoren vigo.no. Huske å velje søknad for vaksne / realkompetansevurdering. Det er Vestland fylkeskommune som handsamar søknaden. Her kan du lese meir om søknad og inntak.

Målgruppa er vaksne som ikkje har fullført vidaregåande opplæring og har vaksenrett, men alle kan søke. Opplæringa er gratis for alle om får plass. Søkarar med vaksenrett blir prioriterte.

Søk innan 1. april.

 

Skulen organiserer og  AMO-kurs på oppdrag.

Spør oss

Du kan spørje oss om vidaregåande opplæring for vaksne og korleis du kan søke.

Me kan hjelpe deg å kartlegge kva fag du treng for å få generell studiekompetanse eller korleis du kan ta fagbrev i eit yrke. Du kan òg be om realkompetansevurdering.

Du kan kontakte skulen direkte vi e-post vo.stv@vlfk.no

Dersom du bur i Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Odda,  Stord eller Sveio kan du kontakte rettleiingstensta Sør for å få svar på spørsmål.

Rådgjevar Torill B. Nøstvåg

 

Rådgjevar Agnete N. Aase

Kontaktinformasjon til rettleiingstenesta, Vestland fylkeskommune

 

Her kjem praktisk informasjon om vidaregåande opplæring for vaksne ved Stord vgs.

Brukar-ID

Vi ønsker og at alle første dag skal få registrere seg med brukar-ID for å få tilgang til timeplan og læringsverktøy på skulen. Til dette trenger du pc eller mobil.

Må ha eigen pc

Alle som tar vidaregåande opplæring må ha bærbar pc. Du kan bruke eigen pc eller kjøpe subsidiert pc gjennom innkjøpsordninga i Vestland fylkeskommune. Ordninga trer i kraft etter at du møter første skuledag.

Datamaskin og anna

Har du problem med datamaskin eller andre digitale ting kan du få hjelp hos ikt-konsulentane. Du kan og ta kontakt dersom du har bestilt elev-pc, men ikkje fått. Du kan legge igjen ei melding på

Elevhjelp.vlfk.no

Dersom det hastar kan du ringe 53452075

Lærebøker

Du treng ikkje å kjøpa bøker når du er deltakar på våre kurs. Du får låna dei gratis gjennom skulebiblioteket. Nye elevar må signere ein elektronisk lånekontrakt for å låne bøker gjennom skulen. Til dette treng du MinID (til døme BankID på mobil eller liknande). Se bruksanvisning.

Lenke til elektronisk lånekontrakt

Slik kan du signere lånekontrakt (bruksanvisning)

Lånekassen

Du har sjølv ansvar for å søkja til Lånekassen. Skulen må bekrefta at du har møtt til skulestart.

VIKTIG: Hugs å skrive Stord vgs, og ikkje Stord Vaksenopplæring. Informasjon om lån og stipend for vaksne i Lånekassen.

Timeplan og pålogging i VIS (Visma in School)

Skulen bruker eit nytt administrativt system. Her kan du mellom anna finne

 • timeplan
 • karakterar

Pålogging til VIS (Visma in School)

Eksamen

Les meir om standpunkt og eksamen på heimesida til Vestland fylkeskommune.

Som deltakar hos oss får du gratis eksamen.

For minoritetsspråklege

All undervisning er på norsk. Du må forstå norsk, og kunne lese, skrive og snakke norsk for å følge undervisninga. Me tilrår at du har nivå B1 før du startar.

Er du minoritetsspråkleg blir du kalla inn til språktest før inntak.

Les meir om språktest for minoritetsspråklege

Opphaldsløyve

Det er eit krav at du sender kopi av opphaldsløyve som har varigheit minst like lenge som kurset du ynskjer å delta på.