Hopp til hovedinnhold

For rådgjevarar og andre interesserte

Aktuell informasjon for rådgjevarar på ungdomsskular 

Her finn du ei oversikt over korleis du kan få informasjon om utdanningane me tilbyr:

Aktivitetar gjennom skuleåret

  • I januar deltek me med stand på Utdanningsmessa på Vikahaugane.
  • I februar arrangerer me Open dag på skulen.
  • I april har me hospitering for elevar på 9.trinn
  • I november gjennomfører me hospitering for elevar på 10. trinn.
  • Saman med Byggopp har me eit "Småhusprosjekt" for elevar i ungdomsskulen. Send ein epost til Hermod om du har spørsmål om Småhusprosjektet.
  • Overføringsmøte - rundt skuleslutt har våre sosialpedagogiske rådgjevarar overføringsmøte med ungdomsskulane i regionen.

Ta kontakt med oss

  • Inviter gjerne rådgjevarane våre med på foreldremøte på ungdomsskulen din for å gi informasjon om utdanningsvegar.
  • Inviter gjerne rådgjevarane til skulen din for å gi informasjon til enkeltelevar, klassar eller større grupper på ungdomsskulane.
  • Ta gjerne kontakt med ein av rådgjevarane våre om du ønskjer besøk av elevane våre for å fortelje om utdanningsvegar.

Her finn du oss på digitale medium

Du er alltid velkomen til å ta kontakt med oss og be om omvising på skulen.